ارزان ترین مدل گشنیز برای قناری

گشنیز و تخم بی نظیر این سبزی نه تنها در سبد غذایی انسان ها است بلکه برای پرندگانی همچون قناری نیز استفاده می شود لذا برای تامین ارزان ترین مدل این گیاه باید مراکز فروش تخصصی را انتخاب کرد.

بذر گشنیز بسیار خوب است که مورد استفاده در غذا باشد از این رو هم به شکل پودر شده و گشنیز خشک و هم تازه و تر و هم تخمش در غذای پرندگان کاربرد دارد.

ارزان ترین مدل از تخم گشنیز غذای مناسبی برای پرندگانی چون قناری است زیرا ضد انگل و کرم است و اشتها را تقویت می کند.
برای اینکه این گشنیز ویژه مرغ و پرنده را خریداری کرد می شود این محصولات را از مراجع معتبر درخواست کرد.